Regulamin wynajmu domków letniskowych

 1. Warunkiem potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości wynajmu w terminie wskazanym w potwierdzeniu wstępnej. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.
 2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Opłata za wynajem domku pobierana jest z góry gotówką pierwszego dnia pobytu poprzez serwis www.bythewaydomki.pl
 4. Zadatek wpłacony podczas rezerwacji pozostaje jako kaucja na poczet zniszczeń oraz opłat za energię elektryczną oraz wodę.
 5. W przypadku skrócenia wynajmu domku przez Gościa, pobrana opłata za wynajem jest bezzwrotna.
 6. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka).
 7. Warunkiem otrzymania faktury na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest podanie numeru NIP w momencie rezerwacji.
 8. Reklamacje oraz wszelkie spory będą uwzględniane po zgłoszeniu telefonicznym bądź na adres kontakt@bythewaydomki.pl 
 9. Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane są na bieżąco.
 10. Gość otrzymuje jeden klucz do drzwi wejściowych – jego zgubienie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł.
 11. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15, a kończy się o godzinie 10.
 12. Gości z zasady przyjmujemy w godzinach od 15 do 18, wcześniejsze lub późniejsze zakwaterowanie możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu.
 13. Istnieje możliwość późniejszego wykwaterowania tj. do godziny 12 za dodatkową opłatą 50 zł.
 14. Brak przyjazdu Gościa bez wcześniejszej informacji do godziny 10 dnia następującego po dniu umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu. Gospodarz może wynająć domek innej osobie.
 15. Prosimy o zdanie wynajmowanego domku w stanie zbliżonym do tego, w jakim go Państwo otrzymali. Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie, ale w przypadku pozostawienia rażącego nieładu (np. śmieci na podłodze, brudne naczynia, plamy na kanapie itp.) Goście będą proszeni o jego uprzątnięcie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem w wysokości 100 zł.
 16. Zgodnie z uchwałą Nr LVIII/627/2022 z dnia 29.11.2022 r. Rady Miejskiej Mielna  w dniu przyjazdu zostanie pobrana opłata miejscowa. Opłata miejscowa od każdej osoby wynosi 2,80 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 17. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku w dniu przyjazdu oraz o niezwłoczne poinformowanie Gospodarza o jakichkolwiek nieprawidłowościach.
 18. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
 19. W domku obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia papierosów, suszenia grzybów itp. rzeczy mogących powodować ciężki do usunięcia zapach. W przypadku niezastosowania się do powyższego Gość zostanie obciążony kosztem dezodoryzacji pomieszczenia.
 20. Zabrania się przenoszenia wyposażenia między domkami, a także zmiany ustawienia mebli w domku bez wyraźnej zgody Gospodarza. Przed wyjazdem wszelkie zmiany powinny powrócić do stanu pierwotnego.
 21. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 22. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie posesji tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Gospodarza.
 23. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych Gości.
 24. Gospodarz zapewnia jedno bezpłatne miejsce parkingowe do każdego domku, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 25. Obowiązuje zakaz wjazdu na teren posesji samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych osób nie będących naszymi Gośćmi bez zgody Gospodarza.
 26. Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.
 27. Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Gości przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy Goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za wynajem.
 28. Gospodarz nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domków podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w wynajętym domku, jego obrębie oraz miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.
 29. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, plastiki i metale, papier oraz pozostałości po segregacji.
 30. Istnieje możliwość przyjazdu z dobrze ułożonym zwierzęciem domowym po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem. Z uwagi na innych Gości zakaz przyjazdu z rasami psów powszechnie uważanymi za niebezpieczne.
 31. W momencie wpłaty zadatku, Gość potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.
 32. Osoby wynajmujące domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest By The Way s.c.